Facebook Sayfası

Facebook sayfamızı ziyaret ederek daha aktivitelerimizi ve haberlerimizi buradan da takip edebilirsiniz.

Bağlama Kütüğü Uygulamalarında Son Durum !!!!

 

Amatör Denizcilik federasyonu tarafından gönderilen mail'i tüm denizci dostlarımızla paylaşmak bizim görevimiz. Duyarlılığından dolayı Amatör Denizcilik Federasyonu na teşekkür ederiz..
 
UDHB Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü’nün, liman başkanlıklarına, başlığını aşağıda gördüğünüz ve yaklaşık beş ay önce gönderdiği, yazısında, tekne sahiplerinden geriye dönük vize işlemi ve harç ödemelerinin aranmayacağı bildirilmiştir.
   Aşağıdaki yazı;
  Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Deniz ve iç Sular düzenleme genel müdürlüğünün Antalya, Mudanya, Gemlik, Trabzon, ve İzmir Liman Başkanlıklarına göndermiş olduğu yazının açıklamasıdır.
 
 
 
Yazının bütününden edinilen bilgi doğrultusunda durum şöyledir:
 
Harç, vatandaşın teknesine ruhsatname düzenlendiği veya ruhsatnamenin vizesi yapıldığı anda doğar. Yani tekne için ruhsatname düzenlenmiş değilse veya vize yapılmış değilse harç yoktur. Geriye dönük vize işlemi yoktur, herhangi bir ceza da yoktur. 
 
Bir diğer deyişle; her ne kadar kütüğe kayıt zorunlu ise de vize işlemi ancak vatandaş isterse yapılacaktır ve sadece bu durumda harç tahsil edilecektir.
 
Bu durumda tekne için yapılacak diğer işlemler nasıl etkilenir sorusu akla gelecektir ki SİB (Seyir İzin Belgesi= transit log) düzenlenmesi ve tekne satış işlemlerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.
 
 a) Özel Tekne için SİB (Transit Log) düzenleneceği zaman; SİB talep eden kişi teknenin ilk sahibi değilse satış sözleşmesinin veya teknenin mülkiyetini kanıtlayan en güvenilir diğer belgelerin (bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi tasdiknamesi)  istenmesi, anlaşılır bir durumdur. Tekne, Bağlama Kütüğüne kayıtlıysa ruhsatnamenin ibrazı yeterlidir, vizenin yokluğu teknenin sahipliğini geçersiz hale getirmez. Tekne Gemi Siciline kayıtlıysa, gemi tasdiknamesinin ibrazı yeterlidir.  
 
Ancak yine de bazı liman başkanlılarında SİB düzenlemek için tekne gemi siciline kayıtlı değilse bağlama kütüğü ruhsatnamesinin o yıla ait vizesinin arandığına ilişkin bilgi de gelmiştir. Oysa Genel Müdürlüğün yazısında da diğer mevzuatta da böyle bir uygulamaya esas teşkil edecek bir açıklama yoktur.
 
Vatandaşın, liman başkanlığından bağlama kütüğüne kayıttan başka bir hizmeti alabilmesi için ruhsatnamesini vize ettirmek istemesinin varsayılması ve bunun da vatandaş tarafından kabulü, mümkün değildir.
 
 b) Özel Teknenin satışında ise;
 
Gemi sicilinde kayıtlıysa; mülkiyet değişikliği gemi siciline işlenecektir, zaten gemi sicilinde kerameti kendinden menkul vize veya benzeri işlemler yoktur. 
Bağlama kütüğünde kayıtlıysa; satış işlemi bağlama kütüğüne işlenecektir. Ancak bu durumda dahi içinde bulunduğu veya geçmiş döneme ait vizelerin yokluğu nedeniyle mülkiyetin nakli önlenemez. Mülkiyet hakkının kullanılması kapsamında yer alan satmak veya almak tasarrufları, temel kanunlarımızda tanımlıdır ve anayasanın da güvencesindedir. Bir özel teknenin satılması veya alınması elbette liman başkanının iznine bağlı olmayacaktır. 
Konuyu temelden düzenleyen 655 sayılı KHK içinde böyle bir hüküm, daha doğrusu vizeyle ilgili hiçbir hüküm yer almazken, vatandaşı varsayımlara dayalı olarak yokuşa sürmek mümkün değildir.
 
Değerli, sevgili Amatör Denizci dost ve arkadaşlarımız,
 
Sorunun kesin çözüme ulaşmasını beklerken, yanlış yamalak bilgilerle uygun olmayan yollarda yürümenize/yürütülmenize neden olabilecek açıklama ve önerilerden uzak durmanız hem sizin hem topluluğumuz için faydalıdır.
 
Bürokrasinin bu konulara bizler gibi ve esas açısından bakmasına yardımcı olabilmek için de karşılaşacağınız her farklı uygulamada isteğinizi yazılı olarak vermeniz, isteğinizin reddi halinde gerekçesinin de yazılı olarak alınmasını sağlayacaktır. Sözlü cevaplar hem akılda kalmaz, hem de bağlayıcı değildir.
 
Genel Müdürlüğün yukarıdaki yazısı çerçevesine işlemin uygunluğunun sağlanması, bütün topluluğumuz yararına olacaktır.
 
Dertsiz, zorlamasız, keyifli, emniyet içinde güzel seyirler dileriz.
 
Saygılarımızla