Facebook Sayfası

Facebook sayfamızı ziyaret ederek daha aktivitelerimizi ve haberlerimizi buradan da takip edebilirsiniz.

Kısaca Yelkenciliğin tarihi

KISACA YELKENCİLİĞİN TARİHİ

 

Yelkenli gemilerin tarihini anlatmak, yalnızca engin denizlerde süzülür gibi

 giden deniz araçlarının öyküsünü ya da denizlerdeki savaşların tarihini

anlatmak değildir elbette. Bu aynı zamanda insanlığın gelişimine başka

 bir gözle bakmaktır. Karaya bağlı insan uygarlığının, bilim ve teknikteki

 gelişmelerinin denizlere yansıması demek yelkenli gemiler. Asırlar

 boyunca yavaş yavaş gelişen insanlık, gemilerini de bu gelişime göre

yeniden tasarladı. Askeri ve ticari gereksinimler, bölgesel koşullar,

siyasi ve ticari durum gemilerin gelişimini etkiledi. Bronz çağının

başlangıcında Akdeniz kıyılarında görülmeye başlayan yelkenli gemiler

 18. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü denizlerde.

Çok uzun yıllar boyunca gemicilik dendiğinde akıllara Akdeniz gelirdi.

Gemi yapımı ve denizcilikteki gelişmeler ilerledikçe dünya yavaş

yavaş küçüldü. Yelkenli gemiler, yeni yeni yerler bulmak isteyen

 cesur kişileri dünyanın bilinmeyen yerlerine taşıdılar.